Bezdech

Bezdech (gr. απνοια, ang. apnea, łac. apnoe) – zanik przepływu powietrza przez drogi oddechowe (wentylacja płuc). Podczas bezdechu ustaje czynność mięśni oddechowych, a objętość płuc pozostaje niezmienna. Jednak wymiana gazowa, ani oddychanie na poziomie tkankowym nie są zaburzone.

W badaniu nocnym stosuje urządzenie do analizy pulsoksymetrycznej. Diagnoza za jego pośrednictwem jest bezinwazyjna i mało uciążliwa. Za jego pośrednictwem lekarz jest w stanie otrzymać wyniki dotyczące wysycenia krwi tętniczej tlenem.

Pulsoksymetr emituje dwie długości fal świetlnych. Na postawie stopnia pochłaniania tych promieni przez hemoglobinę jest w stanie precyzyjnie określić poziom jej utlenowania lub odtlenowania, czyli wysycenia krwi tlenem. Przy występowaniu bezdechu następują czasowe wysycenie krwi z tlenu co jest rejestrowane przez powyższe urządzenie.

Analiza wyników

Za normę uważa się około trzydziestu spadków saturacji krwi podczas, trwającego sześć godzin, snu. Częste jej spadki uważa się za zagrożenie dla zdrowia jednakże ich stopień i niebezpieczeństwo muszą zostać określone przez lekarza specjalistę z tej dziedziny.